VÄLKOMMEN


Zonterapi

Zonterapi är en alternativ behandlingsform och en vetenskap grundad på anatomi, fysiologi och patologi. Zonterapin normaliserar kroppens funktioner. Genom att stimulera och balansera aktiviteten i de olika zonerna ger den dig kroppslig själslig harmoni.

Hur utförs zonterapi?

Genom att trycka med sina fingrar på bestämda punkter påfoten framkallar zonterapeutenfullständiga reaktioner i kroppens alla zoner. Ett mycket noggrant mönster av tryckpunkter arbetas igenom och därmed nåsvarje zons karaktäristika på rätt sätt

Hur fungerar zonterapi?

Zonterapi använder meridianerna som finns i fotenför attstimulera nervsystem och organ. När zonterapeuten trycker en punkt sänds en signal via meridianen till motsvarande del av kroppen. Från kroppsdelen går meddelandet till nervsystemet. Varje zon har sina kännetäcken som kan härledas till specifika organ och kroppsdelar. Terapeuten går systematiskt igenom alla punkter och åstadkommer med denna helhetsbehandling balans och harmoni åt både kropp och själ.

Varför zonterapi?

I den stressade tid vi lever behövs en effektiv och säker metod som, på ett naturligt sätt, läker kroppen och tar bort stress. Avsikten är aldrig att enbart behandla symptomen dvs. kurera en speciell åkomma, utan att finna dess orsak och att stimulera kroppen till självläkning. Så blir resultatet av zonterapibehandlimg enl. Ersdals helhetsmetod att dina krämpor försvinner därför att grundorsaken behandlas. Fotzonterapi enl.Ersdalmetoden utföres alltid som helhetsbehandling som då stimulerar alla kroppssystem: Blodcirkulationen, lymfcirkulationen, hormonbalansen, matsmältningssystemet, utsöndringsorganen och autonoma nervsystemet.
Stressreduktion är en annan påtaglig effekt av denna behandling.

Vilka kan behandlas?

Praktiskt taget alla människor kan dra nytta av zonterapin. Ung eller gammal spelar ingen roll. Förutom behandling av sjukdomar och deras orsaker är zonterapi utomordentlig som förebyggande och stärkande behandling för alla.

Behandlingen tar ca 60 minuter


Klassisk massage

Används vid störning besvär i rörelseapparaten eller sådant som kan inverka på rörelseapparaten..

Hur lång tid tar behandlingen?

Helkroppsmassage - cirka 75 minuter

Rygg, nacke, rumpa, ben baksida, fötter, ben framsida, händer, armar cirka 75 minuter

Helkroppsmassage - cirka 60 minuter

Rygg, nacke, rumpa, ben baksida & fötter

Halvkroppsmassage - cirka 45/60 minuter

Rygg, nacke, rumpa, baksida ben & fötter

Halvkroppsmassage - cirka 45/60 minuter

Rygg, baksida ben & fötter

Bindvävsmassage

En lätt massage av reflexzoner i bindväven. Man vill påverka de inre organen genom autonoma reflexer i de olika nervsegmenten. Bindvävzonerna har förbindelser med organ och vävnader. Bindvävsmassage tar ca 15 minuter och ges ofta i samband med vanlig massage.


Triggerpunkter

En triggerpunkt är en punkt i en muskel som smärtar lokalt och strålar till ett annat område på kroppen En öm punkt i fascian-hinnan runt muskeln som smärtar för tryck och kan framkalla autonoma fenomen-ej viljestyrt ex. yrsel, svettning eller ”förlamningskänsla”. Vi föds med triggerpunkter på kroppen:
NORMALA – gör ej ont
LATENTA – oftast en förkortad muskel, smärtar vid tryck
AKTIVA – ger spontant upphov till projicerad smärta och ev. autonoma fenomen- ej viljestyrda


En obehandlad aktiv triggerpunkt kan ge upphov till stelhet och minskad rörelse i närmaste led. Man kan även ha ont i vila eller vid sömn. Detta kan ge upphov till nya triggerpunkter.

Behandling av triggerpunkter

Jag använder mig av akupunktursystemet, då jag knackar i punkterna tills muskeln slappnar av. Ofta sitter det en känsla kvar, och när man blir medveten om den slappnar muskeln av.


Öronakupunktur

Öronakupunktur är en behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i relation till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion kan man förebygga sjukdomar, behandla sjukdomar och ge smärtlindring.
Ibland använder jag öronakupunktur ihop med annan behandling


Kroppsbalansering

Ett sätt att undersöka, testa. Om det finns BALANS - ett tillstånd (lagom frisk ) OBALANS – ett av två tillstånd ( för mycket – för lite ) Varje muskel är kopplad till en bindvävsfascia som har kontakt med meridianerna= energi = strömlinjer. Man har 10 meridianer som går i kroppen med energi. Varje meridian hänger ihop med kroppens olika muskler och organ. När det blivit obalans i meridiansystemet är det i ena sidan, muskeln, organet för mycket eller för lite energi tex. Muskeln blir svag organet svagt. Genom att hålla och massera på berörda muskler, akupunkturpunkter eller reflexzoner för blod och lymfa, blir det en omfördelning av energin = balans. Muskler, organ måste ha jämn el för att vara FRISKA.. Man kan säga att man tar från för mycket, till för lite= lagom= BALANS

Kinesiologi

Kinesiologi används för att balansera såväl kropp, själ som ande. Ett sätt att kommunicera med det undermedvetande, för att konstatera om blockeringar förefinns i energisystemet. Man gör en balansering genom massage direkt på berörda muskler, akupunkturpunkter eller reflexzoner för blod och lymfa. (som kroppsbalansering) Obalanser kan också balanseras genom näringstillskott, ord, färger, affirmationer, blomsterdroppar, beröring.


Om mig själv

Jag startade som zonterapeut 1999 efter att jag gått en 2-årig grundutbildning i zonterapi/ Ersdalsmetoden (idag Svenska Institutet för Integrativ Zonterapi). Men innan det hade jag varit intresserad av friskvård och hur man kunde hjälpa sig själv till att få kroppen att må gott. Jag har 3 barn som nu är vuxna och ett av barnen var så kallat öronbarn. Efter några omgångar av antibiotika och fortfarande ont började jag leta efter alternativ. Intresset att alltid kunna självläka och kunna undvika att bli sjuk växte med åren. Ett enkelt sätt var att massera på olika zoner på fötterna, så då fick det bli ZONTERAPI. Ju mer jag jobbade med zonterapi ju mer förstod jag att allt i kroppen och känslorna hängde ihop. Gick då en utbildning på GGI (Göteborgs Gymnastiska Institut) till Friskvårdsterapeut som innehöll Massage Kinesiologi Bindvävsmassage Triggerpunktsbehandling mm. Det öppnade nya vägar att komma åt obalanser i kroppen, både inifrån och utifrån. Ett bra komplement till mina behandlingsformer är också öronakupunktur. Har gått kursen hos Kajsa Landgren, som utbildar inom Landstingen. Har gått en del kurser genom åren för att uppdatera mig i mina kunskaper, bl.a. på GGI, Livslustan och Hälsolunden (behandlar triggerpunkter utan smärta). Jag har min praktik hemma i mitt hus. Och ibland åker jag ut till olika företag som vill ge sin anställda massage eller någon annan typ av behandling. Jag trivs med att arbeta med människor, innan jag blev terapeut på heltid jobbade jag inom kommunen med handikappade människor, det finns nog inga som lärt mig så mycket som dessa människor. Dom kommer alltid att stå mig nära. Ett annat intresse i mitt liv är trädgården och naturen. Naturligtvis betyder mina barn och min man mycket för mig också. Är certifierad terapeut i BKM och försäkrad i SFKM.


Kontaktuppgifter

Tidsbokning görs via telefon eller e-post


Telefon: 0522-19594 / 0707-137273

E-post: yvonne.carlberg@telia.com

Post/besöksadress: Skogstorpsvägen 4, 451 44 Uddevalla